• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / Archiwum / Archiwum
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
Archiwa

Filtr 

 • Kryteria wyboru operacji

  Poniżej zamieszczamy Lokalne kryteria wyboru, które obowiązują przy wyborze operacji do dofinansowania. Kryteria zostały zatwierdzone Uchwałą WZC dnia 18 grudnia 2015 r. Kryteria dla celu szczegółowego 1.1 Kryteria dla celu szczegółowego 1.2...
 • Wskaźnik zatrudnienia

  W związku z pytaniami dotyczącymi wskaźnika zatrudnienia wyjaśniamy, że w poprzednim okresie programowania każda osoba ( w tym rolni) zakładająca nową działalność gospodarczą osiągała realizację wskaźnika zatrudnienia w formie samozatrudn...
 • Spotkania konsultacyjne

  9 grudnia b.r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym omówiono wskaźniki, kryteria wyboru oraz procedury. Częściowo przyjęto wnioski z konsultacji. Wszystkie dokumenty oraz Lokalna Strategia Rozwoju znajdują się do wglądu w biu...
 • ZAPROSZENIE

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015r.           &...
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu

  Osoby, które chciałaby przystąpić do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny proszone są p wypełnienie deklaracji członkowskiej. Osoba będzie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu LGR. DO POBRANIA: DEKLARACJA członek przystąienie ...
 • Ostatnie spotkanie konsultacyjne LSR Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”

  9 grudnia ( środa) o godz. 14.00 zapraszamy na ostatnie spotkanie konsultacyjne monofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju Opracowywanej przez Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, które odbędzie się na Przystani Powiat Nakielski w Nakle na...
 • Cele LSR po konsultacjach społecznych

  Zamieszczamy cele zmienione po konsultacjach społecznych ze wszystkimi sektorami. W przypadku jakichkolwiek kolejnych zgłoszeń prosimy je składać na załączonym formularzu lub zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Nakle n. Notecią, ul. Gimnazjaln...
 • Kolejne spotkanie z sektorem rybackim.

  3 grudnia w Nakle n. Notecią odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego. Długa, obfitująca w różnice zdań, poglądów ale również konstruktywne uwagi narada zakończyła się ustaleniami dotyczącymi kształtu celów, ws...
 • Ankieta inwestycyjna dla przedsiębiorstw.

  Wszystkie osoby planujące w latach 2016-2020 inwestycje w zakresie: a/ Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów rybactwa śródlądowego i akwakulturyb/ Podejmowanie lub rozwój działalnoś...
 • Nabór członków Rady LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

  Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia. Zgodnie z §21 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” do wyłącznej kompetencji Rady należy: wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LS...
 • Wielki wspólny sukces Szkoły w Paterku oraz Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Razem Możemy Więcej”

  W poniedziałek, 16 listopada br. w gmachu  Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie,  wręczone zostały w ramach konkursu „Otwarta Szkoła” nagrody  dla szkół, które najlepiej współpracują z organizacjami pozarządowymi w Pol...
 • Dotacje na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa

  W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” możliwe jest dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia min. ...
 • Analiza SWOT dla obszaru LSR

  Bazując na analizach opracowanych przez lokalne grupy działania z powiatów żnińskiego, nakielskiego i sępoleńskiego, w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 10,12 i 16 listopada opracowano Analizę SWOT wspólną dla 10 gmin obs...
 • Prace nad LSR i kolejne spotkania

  Wciąż trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Biorą w nich udział członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz partnerzy lokalni. Przypominamy, że na każdym etapie tworzenia LSR udzielamy informacji oraz przyjmujemy Państwa wnioski i komenta...
 • Analiza SWOT dla sektora rybackiego po konsultacjach.

  Zamieszczamy analizę SWOT, która została wypracowana na spotkaniach z sektorem rybackim. Uwagi i propozycje można zgłaszać do dnia 17  listopada b.r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl DO POBRANIA: ANALIZA SWOT...
 • Komunikacja ze społecznością lokalną.

  W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom uczestniczenia w prawidłowej realizacji LSR oraz dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi sektorami, zamieszczamy propozycję narzędzi komunikacji. Prosimy o wybranie 5 propozycji przy ka...
 • Ankieta diagnozująca obszar

  Zamieszczamy ankietę, która będzie nam pomocna w diagnozie obszaru. Mieszkańców gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa prosimy o wypełnienie ankiety i przesłani...
 • Spotkanie z sektorem rybackim

  Stowarzyszenie Nasza Krajna i pałuki serdecznie zaprasza osoby z sektora rybackiego na drugie już spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które odbędzie się 12 listopada 2015 roku o godz. 11:00 na Przyst...
 • Analiza SWOT – materiał do dyskusji

  SWOT jest dla nas narzędziem analizy strategicznej służące określeniu najlepszych kierunków rozwoju obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Identyfikacja czynników odbywa się poprzez posegregowanie ich na cztery grupy: mocne strony - S (Strengths) ...
 • Spotkanie z sektorem rybackim powiatu sępoleńskiego

  5 listopada odbyło się spotkanie z sektorem rybackim powiatu sępoleńskiego. Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywne uwagi. ...
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk